Rights & Distribution (US)

Agencja Rights & Distribution reprezentuje i sprzedaje tytuły znanym i doświadczonym agentom i dystrybutorom w USA, Europie, Azji, Australii, Nowej Zelandii, Północnej, Środkowej i Południowej Ameryce, a także na Bliskim Wschodzie.