NewSouth Publishing

NewSouth Publishing to dział wydawniczy University of New South Wales Press. Jako jeden z wiodących niezależnych wydawców australijskich publikuje książki z zakresu literatury faktu oraz wybrane tytułu akademickie. Ich lista obejmuje obsypane nagrodami książki historyczne, polityczne, popularnonaukowe, wspomnienia i biografie.