Mohrbooks AG Literary Agency

Mohrbooks to międzynarodowa agencja literacka reprezentująca zarówno zagranicznych klientów w Niemczech, jak i niemieckich autorów za granicą.