McGraw-Hill Global Education Holdings, LLC

Początki McGraw-Hill sięgają końca XIX wieku, obecnie jest to jedno z największych na świecie przedsiębiorstw zajmujących się dostarczaniem wiedzy fachowej oraz przetwarzaniem informacji na masową skalę.