Jill Grinberg Literary Management

Jill Grinberg Literary Management LLC wyróżnia się jako agencja, która reprezentuje zarówno literaturę piękną, jak i popularną oraz tytuły nonfiction, które pomagają czytelnikom w głębszym zrozumieniu otaczającego nas świata i naszego w nim miejsca. Firma jest niezwykle zaangażowaną na rynku książki agencją, reprezentującą wyjątkowo różnorodną i nagradzaną licznymi nagrodami listę autorów piszących dla dzieci, młodzieży i dorosłych.