HarperCollins Children’s Books

HarperCollins Children’s Books jest jednym z wiodących wydawnictw na rynku literatury dziecięcej. HarperCollins dzięki swojej tradycji i jakości wydawanych książek cieszy się ogólnoświatowym poważaniem. Reprezentuje klasyki literatury dziecięcej, takie jak: Goodnight Moon, The Giving Tree, Charlotte's Web, the Ramona books, oraz wiele innych nagradzanych tytułów. HarperCollins Children's Books jest działem HarperCollins Publishers, jednego z najbardziej znaczących anglojęzycznych wydawnictw na świecie.