Tadeusz Antoni Kisielewski

Jest absolwentem Instytutu Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Od 1979 pracował w Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. W 1985 obronił w Instytucie Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania pracę doktorską na temat monokulturowej gospodarki naftowej Libii. Pracował w Instytucie Nauk Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Jego główne zainteresowania badawcze to geopolityka i geostrategia.

W kwietniu 2008 postawił hipotezę, że NKWD filmowało zbrodnię katyńską.

W grudniu 2008 przedstawił teorię, według której samolot B-24 Liberator na pokładzie którego znajdował się generał Władysław Sikorski był pilotowany przez kanadyjskiego lotnika George'a F. "Screwballa" Beurlinga (a nie Eduarda Prchala), który umyślnie spowodował katastrofę lotniczą.

Święty Pius X był jednym z największych, a zarazem najbardziej kontro­wersyjnych papieży. Odkąd przyjął tiarę, niejasna stała się kwestia jego pochodzenia – Włoch czy Polak? Sto lat temu nietrudno byłoby to ustalić, gdyby nie ludzie, którzy ukryli, zniszczyli bądź sfał­szo­wali zaświadczające o tym dokumenty.

Taka luka źródłowa jest jednak bardzo znacząca. Jak napisał we wstępie autor tej książki oraz best­sel­lerów poświęconych zamachowi na generała Sikor­skie­go i zbrodni katyńskiej:

"(...) wiem z doświadczenia, że dokumenty są ukrywane, niszczone i fał­szo­­wane, gdy w grę wchodzą bardzo ważne powody kie­rujące postępowaniem bardzo waż­nych osób i insty­tucji."

Jakie to były osoby i instytucje? Dlaczego zaginęła księga urodzin, w której figurował domniemany śląski ojciec Piusa X? Jak to możliwe, że w oficjalnych biografiach rodzice tego papieża raz są biedakami, raz zaś boga­tymi ziemianami? Gdzie są ich groby? Dlaczego sam Pius X nie wypowiadał się publicznie na temat swego pochodzenia? To tylko część pytań, na które stara się odpowiedzieć w tej książce Tadeusz A. Kisielewski.

Rebis | 2010 Więcej »

Katyń. Zbrodnia i kłamstwo to najbardziej aktualna i wszechstronna praca na temat wymordowania w 1940 r. przez NKWD tysięcy polskich jeńców. Tadeusz Kisielewski z jednej strony przedstawia najwyższej wagi dokumenty archiwalne, z drugiej zaś doprowadza narrację niemal do chwili obecnej, ukazując bieżący stan sprawy na podstawie najnowszych odkryć i informacji prasowych. Prezentuje też wyniki własnych poszukiwań i - z właściwym sobie politologicznym zacięciem - rzadko omawiane międzynarodowe aspekty katyńskiego mordu.

Jak podkreśla autor, zbrodnia i sprawa katyńska kryją jeszcze wiele tajemnic. Ta książka to dowód, że możemy się o niej dowiedzieć wiele nowego.

Rebis | 2008 Więcej »

Najnowsza książka dotycząca śmierci generała Władysława Sikorskiego. Wypadek czy zamach? Spór na temat przyczyny śmierci Władysława Sikorskiego toczy się już ponad sześćdziesiąt lat, odkąd z Morza Śródziemnego wyłowiono ciało generała i osób towarzyszących mu w jego ostatnim locie. Do niedawna jednak badacze, nie dopuszczani przez rząd brytyjski do materiałów archiwalnych, które mogłyby wiele, jeśli nie wszystko, wyjaśnić, skazani byli głównie na domysły i - jak zwolennik tezy zamachu David Irving, autor "Wypadku" - mogli się poważyć jedynie na zawoalowane sugestie.

Rebis | 2005 Więcej »