Mieczysław Tomaszewski

Prof. Mieczysław Tomaszewski jest znanym na całym świecie muzykologiem, wybitnym znawcą muzyki romantycznej. Centrum jego zainteresowań stanowi twórczość Fryderyka Chopina. Obecnie wykłada na Akademii Muzycznej w Krakowie i kieruje Katedrą Teorii i Interpretacji Dzieła Muzycznego.

Wykładał między innymi w Paryżu, Dijon, La Chatre (Nohant), Valldemosie, Mariańskich Łaźniach, Wiedniu, Grazu, Gamming, Dreźnie, Lipsku, Hamburgu, Essen, Dusseldorfie, Chemnitz, Aarchus, Wilnie, Bratysławie, Londynie i Nowym Jorku. Autor licznych książek, programów telewizyjnych i audycji radiowych o Chopinie i innych polskich kompozytorach. W roku 2000 został wyróżniony przez Międzynarodową Fundację im. Fryderyka Chopina za całokształt badań nad dziełem i postacią Fryderyka Chopina.

Wyjątkowy album przygotowywany na Rok Chopinowski. Teksty wybitnego muzykologa, chopinologa prof. Mieczysława Tomaszewskiego wprowadzają czytelnika w tajniki biografii i twórczości najwybitniejszego polskiego kompozytora. Bogactwo zdjęć i reprodukcji – zarówno archiwalnych jak i współczesnych pozwala przenieść się wyobraźnią w świat, w którym żył ten genialny artysta.

BOSZ | 2010 Więcej »