Krystyna Kurczab-Redlich

Wieloletnia korespondentka polskich mediów w Rosji (1990 – 2004), z wykształcenia prawnik. Autorka filmów dokumentalnych o Czeczenii, w której od początku tzw. II wojny czeczeńskiej (1999 r.) wielokrotnie bywała, a także książki o współczesnej Rosji „Pandrioszka” (II wyd. 2008 r.). Jest nazywana „polską Politkowską”.

Otrzymała wiele dziennikarskich laurów, wśród nich najważniejsze wyróżnienie dla korespondenta zagranicznego – Nagrodę im. Kazimierza Dziewanowskiego, a ponadto za publikacje o łamaniu praw człowieka w Czeczenii, m.in: nagrodę Amnesty International i nagrodę im. Melchiora Wańkowicza. Otrzymała także rosyjską nagrodę w konkursie na reportaże o Moskwie. W roku 2005 na wniosek czeczeńskiej organizacji „Echo wojny”, Amnesty International i Fundacji Helsińskiej jej kandydatura została zgłoszona do Pokojowej Nagrody Nobla. Jej książka Głową o mur Kremla otrzymała nagrodę „Książki jesieni 2007” oraz - w 2008 roku - nagrodę im. ks. Józefa Tischnera.

Głową o mur Kremla Krystyny Kurczab-Redlich jest zbiorem przejmujących reportaży o życiu Rosjan. To zapis odczuć autorki zrodzonych podczas jej wielokrotnych pobytów w Rosji. Książka wprowadza w szaleńczo niejednoznaczną rzeczywistość tego kraju. Przekaz autorki jest wypadkową danych arbitralnie udostępnianych przez rosyjską propagandę oraz własnych obserwacji i wniosków.

Na podstawie długoletnich obserwacji Krystyna Kurczab-Redlich tworzy ciekawy obraz postkomunistycznej Rosji, która balansuje pomiędzy niebytem a demokracją. Analizuje system władzy Putina, odbudowującego dyktaturę oraz mentalność Rosjan znoszących wszelkie trudności życiowe w imię poczucia wielkości Rosji jako mocarstwa. Autorka łamie schematy: Rosji – kraju, którego boi się Europa Zachodnia oraz Czeczenii – zaułku opanowanego przez terrorystów. I zadaje trudne pytania: czy czeczeńskie akcje terrorystyczne są prowokacją ze strony Kremla i rosyjskich służb specjalnych?

Głową o mur Kremla pozwala spojrzeć na wojnę w Czeczenii z zupełnie innej strony. Pisze: "Kreml poddał Czeczenów terrorowi moralnemu i fizycznemu, a świat – terrorowi kłamstwa". Autorka dobitnie ukazuje problem łamania praw człowieka. Ludzie porywani z domów, torturowani, gwałceni, mordowani, rozrywani dynamitem – taka wyłania się codzienność Czeczenii.

Krystynę Kurczab-Redlich interesują głównie fakty, lecz w natłoku wydarzeń ostatnich lat emocje mają równorzędne znaczenie. Mieszkańcy kraju, polityka, bieda życia – śledzone latami – w Głową o mur Kremla ukazane są z niesamowitą siłą wyrazu.

W.A.B. | 2012 Więcej »

Fascynujący opis przemian obyczajowych, społecznych i politycznych, które zaszły w Rosji w latach 90. Pandrioszka (czyli puszka pandory w matrioszce) to fascynujący opis przemian obyczajowych, społecznych i politycznych, które zaszły w Rosji w latach 90., próba określenia i pojęcia rosyjskiej inności.

Rebis | 2008 Więcej »